Σταϊκούρας – Γεωργιάδης: Πρόσθετοι πόροι ύψους 3 δισ. ευρώ

Στα 7,9 δισ. ευρώ ανέρχεται μέχρι σήμερα η συνολική στήριξη της πραγματικής οικονομίας από τα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία (Επιστρεπτέα Προκαταβολή, το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής (περισσότερα…)